کنار هم جمع شده ایم تا به شما خدمت کنیم

سرمایه انسانی هر سازمانی اصلی ترین دارایی ایشان است. اگر دوست دارید به ما ملحق شوید بعد از مصاحبه حضوری با شما دست همکاری خواهیم داد.

محمدعلی عاشوری
محمدعلی عاشوریبنیانگذار و مدیریت عامل
سیده سپیده جزایری
سیده سپیده جزایریروابط عمومی و هماهنگ کننده
محمدجواد پوراکرمی
محمدجواد پوراکرمیآموزش – رهبری در مقاله نویسی
شادی مولودی
شادی مولودیتحریریه – رهبری در هنر
مهدیار مرصعی
مهدیار مرصعیتحریریه – رهبری در ورزش
سهیلا خداوردیان
سهیلا خداوردیانتحریریه – رهبری در آموزش

به جمع فالورهای ما در اینستاگرام بپیوندید!

پیوستن به ما